Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmové a sportovní kroužky - informace

Zájmové kroužky - základní informace:
Oproti předchozím letům však tyto kroužky nejsou zařazeny pod školní družinu, ale vedeny v rámci školy samostatně. Nevztahuje se tedy na ně platba za ŠD.
Všechny kroužky budou fungovat ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků).  
Vzhledem k náročné organizaci si škola vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání kroužků. Při počtu žáků menším než jedenáct, nemusí být  kroužek otevřen. Naopak pokud bude počet přihlášených přesahovat jeho kapacitu, mohou být kroužky rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu a vedoucího.

U kroužku vaření bude navíc k ceně kroužku vybírán drobný poplatek na potraviny.
Ceny:
Cena za jeden kroužek je 800 Kč (říjen – květen) za žáka (100 Kč na měsíc).

Platba:
Jednorázovou platbou na účet školy č.: 1466079309/0800, variabilní symbol – EVIDENČNÍ číslo dítěte. Částku uhraďte nejpozději do 20. října 2018.

Školní sportovní kroužky - základní informace:
Školní sportovní klub (ŠSK) sdružuje za Základní škole Seifertova sportovní oddíly různého zaměření. Je samostatným právním subjektem, který spolupracuje se školou (pozor, jiné číslo účtu). Stanovy klubu a další základní pravidla jsou na www.zsseifertova.ji.cz v sekci sport.
Všechny oddíly fungují ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků).  
Vzhledem k vytíženosti školních tělocvičen si ŠSK vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání oddílů. Při počtu žáků menším než jedenáct, nemusí být oddíl otevřen.
Naopak pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacitu oddílu, mohou být oddíly rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu.
Ceny:
Cena za jeden oddíl je 800 Kč (říjen – květen) za žáka. (100 Kč na měsíc)
Platba:
Jednorázovou platbou na účet ŠSK č.: 1465985369/0800, variabilní symbol – EVIDENČNÍ  číslo dítěte. Částku uhraďte nejpozději do 20. října 2018.

 
Důležité upozornění:  ŠSK není pojištěn žádnou úrazovou pojistkou, případné úrazy členů nebudou nijak řešeny.

 

POZOR  ROZDÍLNÉ  ÚČTY pro ZÁJMOVÉ KROUŽKY a pro ŠKOLNÍ  SPORTOVNÍ  KLUB (ŠSK)!!!

zájmové kroužky: účet 14 660 79 309 / 0800 kroužky

ŠSK: účet 14 659 85 369 / 0800