Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o ŠD

ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

 • přihláška do školní družiny je závazná na celý školní rok, zahájení docházky nejpozději od 1. 10. 2016
 • odhlášení ze školní družiny pouze ze závažných důvodů na základě písemného prohlášení rodičů, odhlášení musí být předáno do 25. dne předcházejícího měsíce vedoucí ŠD, od kterého je odhlášení  požadováno (např. do 25. ledna lze dítě odhlásit od února)
 • provoz školní družiny o prázdninách je pouze tehdy, pokud se přihlásí alespoň 12 dětí - školní jídelna není o prázdninách v provozu 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • provoz ŠD od 5. 45h do 16. 45h
 • ranní družina začíná v herně (2. patro), příchod do ranní družiny nejdéle do 7. 30h
 • vyzvedávání dětí ze ŠD pokud možno v těchto časech: 12. 30h, 13. 30h, 14. 30h, 15. 00h, po 15. hodině kdykoliv
 • prosíme nevyzvedávat děti v době vycházky od 13. 30h - 14. 30h
 • z bezpečnostních důvodů nelze děti pouštět na telefonické vyžádání samotné, pouze na základě PÍSEMNÉ omluvenky s udáním času, data a podpisu rodičů
 • rodiče si odhlašují obědy pro děti na stávající den do 7. 00h ve školní jídelně sami - telefon a záznamník do šk. jídelny : 566 331 518
 • placení ŠD možno bezhotovostně z Vašeho účtu na účet školy: 1466079309/0800 buď září - prosinec 600,--Kč a leden - červen 900,--Kč nebo na celý rok září - červen 1500,--Kč. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
 • pokud mají rodiče zadán měsíční trvalý příkaz, je třeba, aby si plátce zadal příkaz v termínu od 1. do 15. dne v měsíci, a to z důvodu včasného zaplacení - tj. do 15. dne v měsíci
 • výjimečně placení v hotovosti za ŠD jednorázově v pokladně na ZŠ Seifertova Jihlava